Abbott patientevent

Att leva med diabetes är en en ständig utmaning. Big Tree & Think Image har tillsammans med Abbott tagit fram ett event i hälsans och motivationens tecken. Kvällen bjuder på spännande föreläsningar med bl a Paolo Roberto.