Denim for girls

Jeans är inte bara kläder. 

För många är det en del av att uttrycka sin identitet, och det ställer nya krav på kunskap och engagemang hos de butiker kunderna vänder sig till. Denim for Girls har under flera år mött upp det behovet genom att satsa på kunnig personal och en intim och engagerande butiksmiljö. Big Tree fick uppdraget att förstärka banden mellan varumärke och kunder, och samtidigt skapa ett lyft i försäljningen. 

Är man en liten organisation så gäller det att jobba med små medel, men ändå nå fram till sina kunder. För Denim for Girls skapade Big Tree ett kundevenemang under kvällstid och utformade och producerade inbjudningar och annat material som riktades till både nya och gamla kunder.