EA Labyrinth, app

IBSA är ett internationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i Schweiz. Ett av deras fokus områden är fertilitetsbehandling och i samband med en läkemedelskongress ville de skapa en interaktvitet mellan besökarna och företaget. Lösningen blev ett iPhone spel som vi kopplade ihop med monitorer i montern så att deltagarna kunde utmana varandra. Montern togs fram av Need Sthlm är är nominerad till året monter över 100kvm 2011. 


Spelet är ett labyrintspel som går ut på att ta sig så fort som möjligt från start till mål utan att ramla ner i de svarta hålen. Du har tre chanser på dig och maxtiden är 90 sekunder.


Du kan registrera din högsta poäng och tävla med dina vänner. Lycka till.