Insulution

Diabetes är en folksjukdom som trots sin utbredning inte ges den uppmärksamhet den förtjänar av innovatörer och affärsutvecklare. På Big Tree har vi stor erfarenhet av behandlingsområdet diabetes så det var med glädje vi tog oss an uppdraget att lansera Daily Dose från Insulution. Under våren 2010 introducerade Insulution sina revolutionerande mini-sprutor för diabetiker som har en aktiv livsstil och inte trivs med de större "pennorna". 

Lanseringsstrategin fokuserade primärt på att vinna förtroendet och uppskattningen hos diabetessköterskorna, snarare än läkarna, för att snabbt nå en kritisk massa av användare av den nya produkten. Allt material som utvecklades, t.ex. webb och broschyrmaterial, gjordes även på engelska för att användas i bearbetningen av nya marknader parallellt med introduktionen i Sverige.