Min stora dag

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Målet är att ge barn som genomgår en svår behandling någonting fantastiskt att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa. 

Humanity har under 2010 startat ett samarbete med Min Stora Dag där de skänker pengar för varje armband som de säljer. Uppdraget som Big Tree fick var att hitta en försäljningslösning till deras 300 största återförsäljare. Tillsammans med Lars Jansson från The Republik löste vi detta genom att ta fram ett ställ för armbanden med tillhörande presentation av erbjudandet. Flexibiliteten i lösningen gör det också lätt att sätta upp nya enheter vid behov. 

Under hösten tar vi också fram en ny design för foldern till julinsamlingarna.